Betafaktorer: Hvordan de kan bruges i den aktuelle Situation

Nogensinde siden århundredeskiftet været verdens aktiemarkeder meget svingende. Med andre ord har der været betydelige bevægelser (op eller ned) i aktiekurser. Dette fænomen har været fremgår af sammenbrud i de seneste år af aktiekurser selskabers dot com (f.eks. Yahoo, Amazon etc.) og skarpt falder i aktiekursen for telekommunikation bestande (fx British Telecom, Marconi osv.). Endnu på trods af disse begivenheder, der er meget lille lægges vægt på måling volatilitet af bestande.
Formålet med denne artikel er at forklare én metode til måling af volatilitet nemlig beta faktorer, og hvor investorer kan fortolke disse oplysninger. Artiklen har til formål at oplyse, hvor investorer kan bruge beta faktor analyse til deres fordel, når der er politiske usikkerhed påvirke markederne. Selvom nogle børsmægler virksomhederne beregne betafaktorer af visse bestande, citeret i deres respektive børser, har investorerne lille adgang til disse tal. I mere udviklede markeder mange børsmægler virksomheder har adgang til betafaktorer, men det er kun i de seneste år, at investorer har adgang til disse oplysninger.
BETAFAKTORER:
Beta af en investering er en relativ foranstaltning af den systematiske risiko ved en investering. Med andre ord måler den den specifikke risiko af virksomhedens aktier i forhold til markedet som helhed. I almindelighed, angiver tegnet af beta (+/-), om gennemsnitligt det investeringsafkast flytte med markedet eller i den modsatte retning til markedet. Omfang eller værdi af beta angiver den relative volatilitet i det særlige materiel.
En beta af +0.25 eksempelvis tyder på, at i gennemsnit det investeringsafkast flytte en fjerdedel så meget som markederne gør i samme retning. Hvis markedet steg med 10%, investeringerne ville forventes at stige med 2.5%, men på den anden side hvis markedet faldt med 10% investeringer forventes at falde med kun 2,5%. En beta af-0.1 tyder på, at i gennemsnit det investeringsafkast flytte en tiendedel så meget som markedet gør, men i den modsatte retning. Hvis markedet steg med 10%, vil investeringen forventes at falde med 1%. Dermed kan vi sammenfatte en række situationer:
Hvis Beta > 1 det betyder, at investeringen er returnerer vil flytte, i gennemsnit, i samme retning som markedets returnerer, men i højere grad.
Hvis Beta = 1 det betyder at det investeringsafkast vil flytte, i gennemsnit, i samme retning som markedets afkast, og i samme omfang.
Hvis 0 -1, i samme omfang hvis Beta =-1, og at et større omfang, hvis Beta < -1.="" i="" praksis="" er="" det="" sjã¦ldent="" at="" finde="" negativ="" beta="" bestande,="" da="" de="" gã¥r="" imod="" udviklingen="" i="" markedet.="" et="" muligt="" sektor,="" der="" kunne="" bestã¥="" af="" negativ="" beta="" bestande="" er="" guld="" industrien,="" der="" har="" tendens="" til="" at="" gã¥="" imod="" tendensen="" vist="" af="">
investeringsstrategier:
p㥠verdensmarkedet, kan betafaktorer have stor indflydelse p㥠investeringsstrategier af investorer. hvis analysen er at vã¦re troede dengang i gange af en tyr marked (stigende markeder) bã¸r investorer holde bestande med en hã¸j positiv betafaktoren, da de skulle overg㥠markedet. et praktisk eksempel p㥠dette i slutningen af 1990 ‘ erne om dot com dybhavsbestande. p㥠dette tidspunkt har bullmarked nã¥ede sit hã¸jdepunkt og de investorer, der holdt dot com selskaber (der havde hã¸je positive betafaktorer) gjort overskydende returnerer og klarede sig langt bedre end de relative indeks forestillinger.
men i tider med bear markeder (faldende markeder) s㥠investorer bã¸r mã¥lrette lav beta bestande da de skulle overg㥠markedet. et eksempel p㥠dette kan findes i det forenede kongerige, hvor to lav beta ftse bestande (tesco og centrica) overgik marked i et faldende marked.
ved hjã†lp af betafaktorer i den nuvã†rende situation:
den aktuelle politiske situation i verden er formentlig det vã¦rste, det er i mange ã¥r. verdensmarkederne er faldende i et hurtigt tempo. hvad beta faktor analyse lã¦re os om en investeringsstrategi i denne situation? for det fã¸rste, men godt, en virksomhed, er det sandsynligt at under sã¥danne omstã¦ndigheder mest vil stã¸de falder i deres aktiekurser.
men i lã¸bet af denne tid en rã¦kke alternative investeringer, der har negativ betafaktorer har vã¦rdsat i vã¦rdi. det bedste eksempel p㥠dette er guld. over de seneste 20 ã¥r, hvor der var en stã¦rk lighed bullmarked, er prisen p㥠guld faldet betydeligt. ud over dette har aktier i sektoren for guld dã¥rligt udfã¸rt i forhold til aktier. men i de sidste par ã¥r er det pã¥faldende, i den politiske usikkerhed, der er opstã¥et i verden, at prisen p㥠guld har vist materielle gevinster p㥠en tid, hvor aktiemarkederne har indspillet skarpe falls.
en anden vare, der har gjort det godt er olie, der har oplevet en betydelig stigning i prisen pr. tã¸nde i de seneste par mã¥neder. i overensstemmelse med guld, olieprisen har lidt over de fleste af de sidste tyve ã¥r (ad gangen nã¥r equity priser var p㥠en stigning) og det er kun i de seneste ã¥r, at olieprisen har vist et opsving.
konklusion:
beta faktor analyse er en nyttig teknik, der har aktiveret mange internationale investorer til at opn㥠tilfredsstillende vender tilbage i fortiden. hvis man ser p㥠udviklingen p㥠verdensmarkedet, s㥠man kan se, at i en tyr marked de investorer, der har fulgt en selektiv aggressive portefã¸lje (dvs. inklusive aktier med betafaktorer over 1 gange) har generelt klaret sig bedre end markedet.
men hjulet har ã¦ndret. vi er nu i fase af et bear marked. den nuvã¦rende politiske usikkerhed har gjort tingene meget vanskelige for investorer. bã¸r de fã¥r ud af verdensmarkederne, da en konflikt vil nã¦sten helt sikkert betyde faldende aktiekurser. eller bã¸r investorer flytter til alternative investeringer med negativ betafaktorer sã¥som guld og olie? efter at alle i tilfã¦lde af en konflikt disse rã¥varer vil nã¦sten helt sikkert stige og vil formentlig g㥠imod udviklingen i aktiekurser. svaret afhã¦nger meget af hvordan den aktuelle politiske situation udvikler. men investorer vil gã¸re godt, hvis de omfatter guld i deres investeringsportefã¸ljer.
disclaimer: intet ansvar for tab kan accepteres til enhver person, der handler eller afst㥠fra at handle som fã¸lge af materiale i denne artikel.
â© 2004 af andy george. alle rettigheder forbeholdes -1.=”” i=”” praksis=”” er=”” det=”” sjã¦ldent=”” at=”” finde=”” negativ=”” beta=”” bestande,=”” da=”” de=”” gã¥r=”” imod=”” udviklingen=”” i=”” markedet.=”” et=”” muligt=”” sektor,=”” der=”” kunne=”” bestã¥=”” af=”” negativ=”” beta=”” bestande=”” er=”” guld=”” industrien,=”” der=”” har=”” tendens=”” til=”” at=”” gã¥=”” imod=”” tendensen=”” vist=”” af=”” aktiemarkeder.=”” investeringsstrategier:=”” pã¥=”” verdensmarkedet,=”” kan=”” betafaktorer=”” have=”” stor=”” indflydelse=”” pã¥=”” investeringsstrategier=”” af=”” investorer.=”” hvis=”” analysen=”” er=”” at=”” vã¦re=”” troede=”” dengang=”” i=”” gange=”” af=”” en=”” tyr=”” marked=”” (stigende=”” markeder)=”” bã¸r=”” investorer=”” holde=”” bestande=”” med=”” en=”” hã¸j=”” positiv=”” betafaktoren,=”” da=”” de=”” skulle=”” overgã¥=”” markedet.=”” et=”” praktisk=”” eksempel=”” pã¥=”” dette=”” i=”” slutningen=”” af=”” 1990=”” ‘=”” erne=”” om=”” dot=”” com=”” dybhavsbestande.=”” pã¥=”” dette=”” tidspunkt=”” har=”” bullmarked=”” nã¥ede=”” sit=”” hã¸jdepunkt=”” og=”” de=”” investorer,=”” der=”” holdt=”” dot=”” com=”” selskaber=”” (der=”” havde=”” hã¸je=”” positive=”” betafaktorer)=”” gjort=”” overskydende=”” returnerer=”” og=”” klarede=”” sig=”” langt=”” bedre=”” end=”” de=”” relative=”” indeks=”” forestillinger.=”” men=”” i=”” tider=”” med=”” bear=”” markeder=”” (faldende=”” markeder)=”” sã¥=”” investorer=”” bã¸r=”” mã¥lrette=”” lav=”” beta=”” bestande=”” da=”” de=”” skulle=”” overgã¥=”” markedet.=”” et=”” eksempel=”” pã¥=”” dette=”” kan=”” findes=”” i=”” det=”” forenede=”” kongerige,=”” hvor=”” to=”” lav=”” beta=”” ftse=”” bestande=”” (tesco=”” og=”” centrica)=”” overgik=”” marked=”” i=”” et=”” faldende=”” marked.=”” ved=”” hjã†lp=”” af=”” betafaktorer=”” i=”” den=”” nuvã†rende=”” situation:=”” den=”” aktuelle=”” politiske=”” situation=”” i=”” verden=”” er=”” formentlig=”” det=”” vã¦rste,=”” det=”” er=”” i=”” mange=”” ã¥r.=”” verdensmarkederne=”” er=”” faldende=”” i=”” et=”” hurtigt=”” tempo.=”” hvad=”” beta=”” faktor=”” analyse=”” lã¦re=”” os=”” om=”” en=”” investeringsstrategi=”” i=”” denne=”” situation?=”” for=”” det=”” fã¸rste,=”” men=”” godt,=”” en=”” virksomhed,=”” er=”” det=”” sandsynligt=”” at=”” under=”” sã¥danne=”” omstã¦ndigheder=”” mest=”” vil=”” stã¸de=”” falder=”” i=”” deres=”” aktiekurser.=”” men=”” i=”” lã¸bet=”” af=”” denne=”” tid=”” en=”” rã¦kke=”” alternative=”” investeringer,=”” der=”” har=”” negativ=”” betafaktorer=”” har=”” vã¦rdsat=”” i=”” vã¦rdi.=”” det=”” bedste=”” eksempel=”” pã¥=”” dette=”” er=”” guld.=”” over=”” de=”” seneste=”” 20=”” ã¥r,=”” hvor=”” der=”” var=”” en=”” stã¦rk=”” lighed=”” bullmarked,=”” er=”” prisen=”” pã¥=”” guld=”” faldet=”” betydeligt.=”” ud=”” over=”” dette=”” har=”” aktier=”” i=”” sektoren=”” for=”” guld=”” dã¥rligt=”” udfã¸rt=”” i=”” forhold=”” til=”” aktier.=”” men=”” i=”” de=”” sidste=”” par=”” ã¥r=”” er=”” det=”” pã¥faldende,=”” i=”” den=”” politiske=”” usikkerhed,=”” der=”” er=”” opstã¥et=”” i=”” verden,=”” at=”” prisen=”” pã¥=”” guld=”” har=”” vist=”” materielle=”” gevinster=”” pã¥=”” en=”” tid,=”” hvor=”” aktiemarkederne=”” har=”” indspillet=”” skarpe=”” falls.=”” en=”” anden=”” vare,=”” der=”” har=”” gjort=”” det=”” godt=”” er=”” olie,=”” der=”” har=”” oplevet=”” en=”” betydelig=”” stigning=”” i=”” prisen=”” pr.=”” tã¸nde=”” i=”” de=”” seneste=”” par=”” mã¥neder.=”” i=”” overensstemmelse=”” med=”” guld,=”” olieprisen=”” har=”” lidt=”” over=”” de=”” fleste=”” af=”” de=”” sidste=”” tyve=”” ã¥r=”” (ad=”” gangen=”” nã¥r=”” equity=”” priser=”” var=”” pã¥=”” en=”” stigning)=”” og=”” det=”” er=”” kun=”” i=”” de=”” seneste=”” ã¥r,=”” at=”” olieprisen=”” har=”” vist=”” et=”” opsving.=”” konklusion:=”” beta=”” faktor=”” analyse=”” er=”” en=”” nyttig=”” teknik,=”” der=”” har=”” aktiveret=”” mange=”” internationale=”” investorer=”” til=”” at=”” opnã¥=”” tilfredsstillende=”” vender=”” tilbage=”” i=”” fortiden.=”” hvis=”” man=”” ser=”” pã¥=”” udviklingen=”” pã¥=”” verdensmarkedet,=”” sã¥=”” man=”” kan=”” se,=”” at=”” i=”” en=”” tyr=”” marked=”” de=”” investorer,=”” der=”” har=”” fulgt=”” en=”” selektiv=”” aggressive=”” portefã¸lje=”” (dvs.=”” inklusive=”” aktier=”” med=”” betafaktorer=”” over=”” 1=”” gange)=”” har=”” generelt=”” klaret=”” sig=”” bedre=”” end=”” markedet.=”” men=”” hjulet=”” har=”” ã¦ndret.=”” vi=”” er=”” nu=”” i=”” fase=”” af=”” et=”” bear=”” marked.=”” den=”” nuvã¦rende=”” politiske=”” usikkerhed=”” har=”” gjort=”” tingene=”” meget=”” vanskelige=”” for=”” investorer.=”” bã¸r=”” de=”” fã¥r=”” ud=”” af=”” verdensmarkederne,=”” da=”” en=”” konflikt=”” vil=”” nã¦sten=”” helt=”” sikkert=”” betyde=”” faldende=”” aktiekurser.=”” eller=”” bã¸r=”” investorer=”” flytter=”” til=”” alternative=”” investeringer=”” med=”” negativ=”” betafaktorer=”” sã¥som=”” guld=”” og=”” olie?=”” efter=”” at=”” alle=”” i=”” tilfã¦lde=”” af=”” en=”” konflikt=”” disse=”” rã¥varer=”” vil=”” nã¦sten=”” helt=”” sikkert=”” stige=”” og=”” vil=”” formentlig=”” gã¥=”” imod=”” udviklingen=”” i=”” aktiekurser.=”” svaret=”” afhã¦nger=”” meget=”” af=”” hvordan=”” den=”” aktuelle=”” politiske=”” situation=”” udvikler.=”” men=”” investorer=”” vil=”” gã¸re=”” godt,=”” hvis=”” de=”” omfatter=”” guld=”” i=”” deres=”” investeringsportefã¸ljer.=”” disclaimer:=”” intet=”” ansvar=”” for=”” tab=”” kan=”” accepteres=”” til=”” enhver=”” person,=”” der=”” handler=”” eller=”” afstã¥=”” fra=”” at=”” handle=”” som=”” fã¸lge=”” af=”” materiale=”” i=”” denne=”” artikel.=”” â©=”” 2004=”” af=”” andy=”” george.=”” alle=”” rettigheder=””>
investeringsstrategier:
p㥠verdensmarkedet, kan betafaktorer have stor indflydelse p㥠investeringsstrategier af investorer. hvis analysen er at vã¦re troede dengang i gange af en tyr marked (stigende markeder) bã¸r investorer holde bestande med en hã¸j positiv betafaktoren, da de skulle overg㥠markedet. et praktisk eksempel p㥠dette i slutningen af 1990 ‘ erne om dot com dybhavsbestande. p㥠dette tidspunkt har bullmarked nã¥ede sit hã¸jdepunkt og de investorer, der holdt dot com selskaber (der havde hã¸je positive betafaktorer) gjort overskydende returnerer og klarede sig langt bedre end de relative indeks forestillinger.
men i tider med bear markeder (faldende markeder) s㥠investorer bã¸r mã¥lrette lav beta bestande da de skulle overg㥠markedet. et eksempel p㥠dette kan findes i det forenede kongerige, hvor to lav beta ftse bestande (tesco og centrica) overgik marked i et faldende marked.
ved hjã†lp af betafaktorer i den nuvã†rende situation:
den aktuelle politiske situation i verden er formentlig det vã¦rste, det er i mange ã¥r. verdensmarkederne er faldende i et hurtigt tempo. hvad beta faktor analyse lã¦re os om en investeringsstrategi i denne situation? for det fã¸rste, men godt, en virksomhed, er det sandsynligt at under sã¥danne omstã¦ndigheder mest vil stã¸de falder i deres aktiekurser.
men i lã¸bet af denne tid en rã¦kke alternative investeringer, der har negativ betafaktorer har vã¦rdsat i vã¦rdi. det bedste eksempel p㥠dette er guld. over de seneste 20 ã¥r, hvor der var en stã¦rk lighed bullmarked, er prisen p㥠guld faldet betydeligt. ud over dette har aktier i sektoren for guld dã¥rligt udfã¸rt i forhold til aktier. men i de sidste par ã¥r er det pã¥faldende, i den politiske usikkerhed, der er opstã¥et i verden, at prisen p㥠guld har vist materielle gevinster p㥠en tid, hvor aktiemarkederne har indspillet skarpe falls.
en anden vare, der har gjort det godt er olie, der har oplevet en betydelig stigning i prisen pr. tã¸nde i de seneste par mã¥neder. i overensstemmelse med guld, olieprisen har lidt over de fleste af de sidste tyve ã¥r (ad gangen nã¥r equity priser var p㥠en stigning) og det er kun i de seneste ã¥r, at olieprisen har vist et opsving.
konklusion:
beta faktor analyse er en nyttig teknik, der har aktiveret mange internationale investorer til at opn㥠tilfredsstillende vender tilbage i fortiden. hvis man ser p㥠udviklingen p㥠verdensmarkedet, s㥠man kan se, at i en tyr marked de investorer, der har fulgt en selektiv aggressive portefã¸lje (dvs. inklusive aktier med betafaktorer over 1 gange) har generelt klaret sig bedre end markedet.
men hjulet har ã¦ndret. vi er nu i fase af et bear marked. den nuvã¦rende politiske usikkerhed har gjort tingene meget vanskelige for investorer. bã¸r de fã¥r ud af verdensmarkederne, da en konflikt vil nã¦sten helt sikkert betyde faldende aktiekurser. eller bã¸r investorer flytter til alternative investeringer med negativ betafaktorer sã¥som guld og olie? efter at alle i tilfã¦lde af en konflikt disse rã¥varer vil nã¦sten helt sikkert stige og vil formentlig g㥠imod udviklingen i aktiekurser. svaret afhã¦nger meget af hvordan den aktuelle politiske situation udvikler. men investorer vil gã¸re godt, hvis de omfatter guld i deres investeringsportefã¸ljer.
disclaimer: intet ansvar for tab kan accepteres til enhver person, der handler eller afst㥠fra at handle som fã¸lge af materiale i denne artikel.
â© 2004 af andy george. alle rettigheder forbeholdes>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.