Hvordan at få Patent på din opfindelse

Et patent er en regering givet rettighed, der tillader opfinder at udelukke alle andre fra at gøre, bruger eller sælge opfindelsen i det land, der har udstedt patent. Regeringen giver dette ret til at hjælpe, tilskynde opfindere at tilbringe tid, penge og kræfter til at opfinde nye produkter, teknologier og lignende.
I USA er en ny patent 20 år fra datoen, på hvilket ansøgningen om patent blev indgivet eller i særlige tilfælde, fra den dato, en tidligere relaterede ansøgning blev indgivet, mod betaling af vedligeholdelsesgebyrer.
Når et patent udløber, træder opfindelsen “public domain” tillader nogen at gøre, bruger eller sælge opfindelsen uden at behøve tilladelse eller betale nogen royalties til opfinderen. Regeringen kræver patenter at udløbe fordi ellers én person kan styre en hel industri, hvis denne person var først til at forestille sig en slags produkt.
Den patentret angiver det generelle felt af genstand, der kan patenteres og de betingelser, hvorunder et patent for en opfindelse kan opnås. Enhver person, der “opfinder eller opdager nogen ny og nyttig proces, maskiner, fremstilling, eller sammensætningen af sagen eller nogen ny og nyttig forbedring heraf, kan få et patent,” underlagt de betingelser og krav i loven.
For at en opfindelse kan patenteres skal det være nye som defineret i patentret, som sørger for at en opfindelse ikke kan patenteres, hvis: “(en) opfindelsen var kendt eller bruges af andre i dette land, eller patenteret eller beskrevet i en publikation i dette eller et fore IGN land, før opfindelsen af ansøger om patent,”eller”(b) opfindelsen patenteret eller beskrevet i en trykt publikation i dette eller et fremmed land eller offentlig brug eller til salg i dette land mere end et år forud for ansøgningen om patent.
Hvis opfindelsen var blevet beskrevet i en trykt publikation overalt i verden, eller hvis det har været i offentlig brug eller til salg i dette land inden den dato, hvor ansøgeren gjorde hans/hendes opfindelse, ikke kan et patent opnås. Hvis opfindelsen var blevet beskrevet i en trykt publikation overalt, eller har været i offentlig brug eller til salg i dette land mere end et år før den dato, hvor en ansøgning om patent er gemt i dette land, ikke kan et patent opnås.
I denne forbindelse er det uden betydning når opfindelsen havde gjort, eller om den trykte publikation eller offentlig brug var af opfinderen selv eller af en anden. Hvis opfinderen beskriver opfindelsen i en trykt publikation eller bruger opfindelsen offentligt, eller placerer den på salg, han/hun skal ansøge om et patent inden et år er gået, ellers nogen ret til et patent på en opfindelse vil gå tabt. Opfinderen skal filen på datoen for offentlig brug eller offentliggørelse, men for at bevare patentrettigheder i mange fremmede lande.
Ifølge loven kan kun opfinderen ansøge om et patent på sin opfindelse, med visse undtagelser. Hvis opfinderen er død, kan programmet foretages af retlige repræsentanter, dvs administrator eller executor af arven. Hvis opfinderen er sindssyg, kan ansøgning om patent på en opfindelse foretages af en værge. Hvis en opfinder nægter at ansøge om et patent for hans eller hendes opfindelser, eller ikke kan findes, en fælles opfinder eller, hvis der findes ingen fælles opfinder, kan en person har en ejerinteresse i opfindelsen gælder for ikke-underskrivelsen opfinderen.
Hvis to eller flere personer foretager en opfindelse i fællesskab, ansøger de om et patent som fælles opfindere. En person, der gør kun et finansielt bidrag til opfindelsen er ikke en fælles opfinder og kan ikke sættes sammen i programmet som en opfinder.
Yderligere oplysninger om, hvordan at få patent på en opfindelse er tilgængelig på

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.